آسان کلیپ ساخت آنلاین ویدیو
ورود به سایت
محتوا
1
رنگ
2
نمایش
3

ویرایش محتوا

/

در این قسمت میتوانید نوشته ها و تصاویر ویدیو را ویرایش کنید.

راهنمای ساخت ویدیو
صحنه اول
صحنه دوم
صحنه سوم

ویرایش رنگ

/

جهت تغییر رنگ از باکس های زیر استفاده کنید.

راهنمای ساخت ویدیو
رنگ متن های اول، دوم و سوم
رنگ متن شما

ساخت ویدیو

با انتخاب دکمه زیر می توانید نوع نمایش ویدیو را انتخاب کنید. در صورتی که ویدیو دارای چند نوع نمایش است، (افقی، عمودی و ...) در ادامه قابل انتخاب است. ساخت ویدیوی شما در ادامه و پس از پرداخت و یا انتخاب نمایش رایگان، شروع خواهد شد.